Home

Welkom op de website van Ressen. Ressen is een kerkdorp in de gemeente Lingewaard, en verder ligt een gedeelte in de gemeente Nijmegen (Wijk Ressen) en in Overbetuwe ( alles in de provincie Gelderland ).

De geschiedenis van het dorp gaat terug tot het begin van de jaartelling. Sporen van bewoning zijn gevonden op de twee hoger gelegen gebieden. In de eerste drie eeuwen van onze jaartelling werd Ressen bewoond door de Bataven en later door de Franken.

Een gedeelte van Ressen is per 1 januari 1997 toegevoegd aan de gemeente Nijmegen, als onderdeel van de Vinex-locatie Waalsprong. Dit deel van Ressen (Nijmegen) is inmiddels een woonwijk van Nijmegen  en  omvat verder bedrijventerrein ' de Grift'.

 

  

Foto & Video

buske2.jpg
dewoerdt.jpg
hoeksehofstraat1.jpg
hoeksehofstraat2.jpg
hoeksehofstraat5.jpg
kerk12.jpg
kerk8.jpg
oudepostweg7.jpg
oudepostweg8.jpg
oudepostweg9.jpg
pastorie_01.jpg
staw_1.jpg
 

Social media

Email facebook twitter